Eser Adı Yazar
Il bambino italiano alla scuola s'illabario S. Corti
Ilgın folkloru Fehim Çaylı
Immunologie ve serologie Sürreya Tahsin Ayğün
In les königs rock Richard Krotel
Inkılab-ı azim (11 Temmuz 1324) Ahmed Refik
Ion [Hikaye] Eflatun
Irak kuvve-i seferiyesi kumandanı ceneral (Sör Von Nikson) tarafından Hindistan hükümetine takdim kılınub İngiltere matbuatı tarafından neşr olunan rapotun tercümesidir
Irak kuvve-i seferiyesi kumandanı ceneral (Sör Von Nikson) tarafından Hindistan hükümetine takdim kılınub İngiltere matbuatı tarafından neşr olunan rapotun tercümesidir
Irak muharebelerinde üçüncü piyade alayı hatıraları Şükrü Kanadlı
Irak raporu
Irak raporu: 1915-1916
Irak seferi: 1918-1914 J. Moberly
Irak seferi: 1918-1914 J. Moberly
Irak seferi: 1918-1914 J. Moberly
Irak seferi: 1918-1914 J. Moberly
Irak seferim V. F. Charles Tavnihnder
Irak’ a dair harb notları
Islah-ı ırk Mustafa Rahmi
Itineraire de la compagnie internationale des wagons-lits et des grands express europeens
Ivanhoe [hikaye] Walter Scott