Eser Adı Yazar
Şahname: Turan-İran cenkleri Rıza Nur
Şaka, alay, hiciv ve ötesi [Tiyatro] Christian Dietrich Grabbe
Şamdancı [Tiyatro] Alfonse de Musset
Şanlı asker Ali Çavuş İsmail Hakkı
Şarap kurulması Otto Gerngross
Şarapçılığa ait rapor
Şarbonun presipitasion usulile teşhisi ve serom presipitanın hazırlanma sureti M. Raif
Şark Anadolu demir yollarına dair mukavele name-i ibtidaiye mukavele name-i esasiye mukavele nane-i müzeyyele ve şarkname lahiyaları ile esbab muvacebesi
Şark cebhesi proğramı
Şark Cephesi Alman cenub ordusu kumandanı Garov Von Butmer tarafından kıtaatı tamimen tebliğ olunan bazı evamir tercümeler Garov Von Butmer
Şark cephesi hareketleri Fevzi Çakmak
Şark ordusunda Aziz Paşa fıkrası Mehmed Niyazi
Şarkmeselesi Edward Diriyol
Şehbenderi ticaret raporları
Şeytanlı Göl [Roman] George Sand
Şikari’nin Karamanoğulları tarihi
Şimalin üç irfan diyarı: Finlandiya-İsveç-Danimarka Selim Sırrı Tarcan
Şimendiferin kavuştuğu gün Erzurum: 1939 A.Şerif Beygu
Şuaat [Şiir] Emin Fevzi
Şuralar hükümeti nedir ve nasıl teşkilat olunur