Eser Adı Yazar
Fabrikacı ve imlathane memuru .
Face aux Turcs Gallipoli 1915 .
Farklı [Tiyatro] .
Farmasonluk Azmi
Faşizm: Giuseppe Prezzolini’den Henri Feuille
Fatih’in şiirleri Eugene O'Neil
Faust [Roman] Haydar Rıfat
Faydacılık Menemenlizade Ethem
Felsefe sözlüğü .
Felsefe ve gramer terimleri Johann Wolfgang von Goethe
Felsefe-i eveli J. S. Mill
Felsefenin ilkeleri Voltaire
Fen Makine .
Fenni esliha M. Nasulribin
Fenni inşaat Descartes
Fenni inşaat: mektub fennun harbiye-i şahane piyade ve süvari şakirdanı için tertib olunmuşdur Ali Rıza
Fenni rem yahud balistik Hasan Tahsin
Fennin ıslahı Ömer Şevki
Feryad [Roman] Osman Nuri
Fetih Celil Kostantiniye Ahmet Muhtar
Fıçıdan hikayeler [Roman] Mahmut Şevket
Fiat istatistileri:1935-1943 Fetzullah Sabit
Figaro’nun düğünü [Tiyatro] .
Fiht’nin hitabeleri Teodor Storm
Fikri, ahlaki ve bedeni terbiye .
First-the infant Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais
Fiziyogratlardan günümüze kadar ikdisadi mezhebler tarihi Gotlib Fihte
Fiziyoloji I Brad Spencer
Flagrant délit: la femme adultere Cicely Fraser
Formio [Tiyatro] Şarl Rict
Français-Bulgare Sadi Irmak
François Picaud [Roman] .
Fransa ihtilali kebiri tarihi Terentius
Fransa inkılabının siyasi tarihi:demokrasinin ve cumhuriyetin kaynakları ve gelişmesi 1789-1804 George Pisanoff
Fransa inkılabının siyasi tarihi:demokrasinin ve cumhuriyetin kaynakları ve gelişmesi 1789-1804 Alexandre Dumas
Fransa inkılabının siyasi tarihi:demokrasinin ve cumhuriyetin kaynakları ve gelişmesi 1789-1804 Ali Reşat
Fransa’da belediye emniyet sandıkları A. Aulard
Fransız ordusu için kıtaat cesimanını tabyaca istihdamları hakkında muvakkat talimname A. Aulard
Fransız sefer planı harbin ilk ayı: 2 Ağustos 3 Eylül 1914 A. Aulard
Fransız usul müdafası Clovis Eyraud
Fransızca da cümleler ve ibareler= les propositions et les phrases en Français .
Fransızlara nazaran Suriye ve Kilikya muharebatı Landzay
Frau Sorge [Roman] .
Friedemann Bach [Roman] M. Ali Uluergüven
Friedemann Bach [Roman] .
Friedmann ve Calmette verem aşıları Hermann Sudermann
Friedmann ve calmette verem aşıları Albert Emil Brachvogel
Frigya tarihi Albert Emil Brachvogel
Futbol Fuat Sabit
Futbol beynelminel federasyonu nizamnamesi Fuat Sabit
Futbol kavaid umumiyesi Necip Kocaarslan
Führer durch Berlin Süleyman Rıza