Eser Adı Yazar
Oblomov [roman] Gonçarov
Odanda gece seferi Xavier De Maistre
Odüsseia Homeros
Odüsseia Homeros
On yedinci yüzyıl Fransız edebiyatında seçme mektuplar [Mektup]
Ondokuzuncu asırda içtimai ve siyasi Avrupa Diran Kalkayan
Ondördüncü asır betikleri Ahmet Cevat Emre
Oniki dersde maç usulu talimi Mehmed Hüsnü
Opera kılavuzu
Ordu dahili hizmet Kanunu T.C. Yasalar
Ordu dahili hizmet kanunu ve talimnamesi Genelkurmay Başkanlığı
Ordu hakkında rapor (1 Temmuz 1943: 30 Haziran 1945) G. C. Marshall
Ordu harp malülleri hakkında şimdiye kadar neşredilmiş kanun ve tefsirler T.C. Yasalar
Ordu karargahının teşkilat ve hidemat dahiliyesine dair talimat
Orduda ilim ve irfan teşkilatı ve gençliğin askerliğe ihzarı usulleri
Ordugah inşaası talimnmesi
Orduğah inşaası talimnamesi
Ordumuzda terkki umdeleri Ahmet
Orhon abideleri
Orhun abideleri Necib Asım
Orman kesimi A. Brigoque
Orta Anadolu için yeni ziraat metodlarının ehemmiyeti ve istihsal masrafını ucuzlatmak çareleri
Orta Anadolu kuru ziraati Ziraat Vekalati
Orta Anadolu zirai işletme hesapları
Orta mektebler muallimlerinin bihal mehal parin kongresi Ali Haydar
Osmanlı devleti teşkilatına medhal Ismail Hakkı Uzunçarşılı
Osmanlı devletinin saray teşkilatı İsmail Hakkı Uzunçarşılı
Osmanlı İmparatorluğunun zuhur ve terakisinden inhitatı zamanına kadar askeri vaziyeti Graf Marsilli
Osmanlı İttihad ve Terakki Cemiyeti proğramı ve nizamnamesidir
Osmanlı mali tarihi hakkında tetkikler Ziya Karamürsal
Osmanlı müelifleri Mehmed Tahir
Osmanlı tarihi Mehmed Arif
Osmanlı tarihi Ahmed Rasim
Osmanlı tarihi Ahmed Rasim
Osmanlı tarihi:kuruluştan istanbul’un fethine kadar İsmail Hakkı Uzunçarşılı
Osmanlı tarihi:nizam-ı cedit ve tanzimat devirleri (1789-1856) Enver Ziya Karal
Osmanlı teşkilatı askeri Mahmut Şevket
Osmanlıcadan türkçeye cep kılavuzu
Osmanlılar muharebelerini nasıl kayıp ettiler.Şimdi nasıl telafi ve telaki edebilirler Von Der Goliç
Osmanlı-Yunan seferi Faruk
Otkukbeli: 1471 Necati Salim
Otuz yaşındaki kadın [Roman] Honore De Balzac