Eser Adı Yazar
Pädogogik des Kindergartens Köhler August
Pamuk ve tahıl: 1944-1945 Süleyman Sergici
Paranın istikrarı Gad Franko
Paranın mahiyeti Şükrü Baban
Parasızlık [Tiyatro] İ. S. Turgenyev
Parcs et jardins G.A. Bellar
Paris 24 veus principales
Paroles de vaincu: apres le desastre-vant la revanche İzzet Fuat
Paşa: irade-i milliye ile celalet ve haidiye müşiriyet ve gazilik tevcih edilmiş olan müşir Gazi Mustafa Kemal Paşa
Pazartesi hikayeleri [Roman] Alphonse Daudet
Peçevi tarihi
Pédagogie scientifique
Pédagogie scientifique
Pendname Feriddüddin-i Attar
Petit dictionnaire français-allemand contenant M. Birmann
Petit Larousse
Pierre ile Jean [Roman] Guy de Maupassant
Piyade acemi nefer nasıl yetiştirilir Runker
Piyade endaht talimnamesi
Piyade endaht talimnamesi
Piyade mektepleri Duhen Lohe
Piyade mektepleri Duhen Lohe
Piyade sınıfına mahsus idman talimi
Piyade tabur talimleri
Piyade tabyası ve Rus-Japon seferinden alınan dersler Foka
Piyade talimnamesi
Piyade talimnamesi
Piyade talimnamesi
Piyade talimnamesi
Piyade talimnamesi
Piyade talimnamesi
Piyade talimnamesi: [p.ta.] talim ve terbiye ve muharebe 1 Genelkurmay Başkanlığı
Piyade talimnamesinin dördüncü kısmı
Piyade yoklama ve resmi geçitler Servet
Piyadelere mahsus tahmini mesafe Ahmet Refik
Piyadenin keşif hidematı Von Votkah
Piyadenin muharebesi Von Sellenderf
Piyadenin süvari hucumları mukabelesi Haydar
Plevne Von Der Goliç
Plevne müdafaası Ahmet Cemal
Poesies militaires [Şiir] Paul Deroulede
Policy, organisation and rules The Boy Scouts Association
Polikuşka [Roman] Lev Nikolaviç Tolstoy
Pontus meselesi
Potsdam mit den königlichen Schlössern und Gärten Ernst Colga Wiener
Pratik meteoroloji Ümran Emin Çölaşan
Precis elementaire de droit contitutionel Felix Moreau
Precis militaire de la campagne de 1813
Premier Congres Balkanique de la Protection de l’enfance: Athenes 5-6 Avril 1936: section I Congres Balkanique de la Protection de l’ enfance (1: Athenes: 1936)
Preveze Ketur talimnamesi
Profesör Rostaviski tarafından verilen rapor suretidir Rotaviski
Projet de reglement general d’education physique: adaptations professionnelles: reeducation physique militaire
Projet de reglement general d’education physique: deuxieme partie bis education physique secondaire
Projet de reglement general d’education physique: education physique élémentaire enfance
Projet de reglement general d’education physique: education physique secondaire
Projet de reglement general d’education physique: education physique superieure
Projet de reglement general d’education physique: instruction sur le role du medecin dans l’education et la reeducation physiques  
Projet de reglement general d’education physique: quatrieme partie adaptations professionnalles
Propaganda sanatı ve ilancılık Herbert N. Gasson
Psychologie de l’education Gustave Le Bon
Psychologie de l’education Gustave Le Bon