Eser Adı Yazar
Radyo konferansları Burhan Belge
Radyo konferansları (Günün meseleleri) Burhan Belge
Radyo konferansları (günün meseleleri) Burhan Belge
Radyo konferansları (günün meseleleri) Burhan Belge
Radyo konferanslarım Selim Sırrı Tarcan
Rakamla Türkiye Selim Sabit Aykut
Ramadan annual for the year 1946
Ramadan annual for the year 1947
Rameau’nun yeğeni [Roman] Denis Diderot
Raphael (Rafael) A. De Lamartine
Raporlarım Hakkı
Rebeka (Rebecca) [Roman] Daphne du Maurier
Recits de guerre souvenirs du capitaine parquin 1803-1814
Réflexions sur l’art de la guerre Serrigny
Rehber amirane Ahmet Muhtar
Rehber coğrafyanın tarif ve taksimi Ahmet Refik
Rehber umur-u beytiye Mehmed İzzet
Report by the supreme allied commander mediterranean to the combined chiefs of staff on The Italian Campaign 8 january 1944 to 10 may 1944
Resimli alfabe Mustafa Hamdi
Resimli kamus fransevi türkçeden fransızcaya lügat=dictionnaire turk francais Sami Bey
Resimli Kamus-i Osmani Ali Seyidi
Rheinisches Liederbuch B. Klaute
Rodos’ta Türk mimarisi Hermes Balducci
Romalıların azamet ve intihadları hakkında mülehazat Montesquieu
Rougon’ların yükselişi [roman] Emile Zola
Rougon’ların yükselişi [roman] Emile Zola
Rubailer ve ilk gazeller Sadi
Rubaiyat Ömer Hayyam [Şiir] Ömer Hayyam
Ruhiyat makaleleri
Ruhiyat ve terbiye Callaparad
Ruhiyat-ı medhal Mustafa Rahmi
Ruhul akvam Gustave Le Bon
Ruhul kavanin Montesquieu
Rus ordusu hakkında muhtesar risale Ali Rıza
Rus ordusunun teşkilat seferiyesine vasıl istihkamiyesiyle harbine mütaalık malumat
Rusça muhtasar gramer
Rusça-Osmanlıca sözlük
Rusçuk ayanı Mustafa Paşa’nın hayatı ve kahramanlıkları Kalost Arapyan
Rus-Japon muharebesi tercübelerinden
Rus-Leh seferi
Rusya Komünist (bolşevik) fırkası programı
Rusya’ yı tanıyan bir zat tarafından rapor
Rusyanın şark siyaseti ve villayet-i şark meselesi nikarald Kraibles
Rüya ve Magosa mektubu [Hikaye] Namık Kemal