Eser Adı Yazar
U-Bootsleben Georg-Günter Forftner
Uçuş meteorolojisi notları
Uludağ kayak mektebi Herbert Riedel
Ulusal endüstrileşmede matematiğin yeri Orhan Alisbah
Umumi deniz harpleri tarihi I: kürek devrinde Akdeniz Fevzi Kurtoğlu
Umumi fisiyoloji Mahmut Sadi
Umumi fisiyoloji Mahmut Sadi
Umumi halk iktisadiyatı Eriedrich Falke
Umumi harpte Kafkas cephesi eserinin tenkidi Maslofski
Umumi meyvecilik ve bağcılık: meyve ağacı ve asma yetiştirme O. Gleisberg
Umumi nebatat Kurt Krause
Umumi talim ve terbiye talimatnamesi
Umumi tarih Ahmet Refik
Umumi tarih Ahmet Halid
Umumi Türk tarihine giriş Zeki Velidi Togan
Un livre noir: diplomatie d’avant-guerre et de guerre d’aprés les documents des archives Russes (1910-1917)
Un livre noir: diplomatie d’avant-guerre et de guerre d’aprés les documents des archives Russes (1910-1917)
Une bataille moderne: la bataille de la Sakaria (24 aaut-12 septembre 1921) Şerif
Urfa ağzı Kemal Edip
Urfa’ nın kurtuluş mücadeleleri Ali Saib
Usera ve mülteci isticavabat-ı hakkında muhtıralar
Usul intihab Raoul de la Grasserie
Usul-u aşair Ahmed Nazif
Usul-u müsellesat müsteviye H. Vamık
Usulü harb: kısmi evvel sevkülceyş atlası Rıza
Usul-ü tatbiki nazaran tarihi harbin mutelası Von Verdi Dovernova
Uygurca üç hikaye F. W. K. Müller
Uzay: yıldızlar-burçlar