Eser Adı Yazar
Ya hürriyet ya ölüm Ali Naci
Yabancı gözüyle Cumhuriyet Türkiyesi
Yabancı memleketler maarif teşkilat kanunları
Yağ [Tiyatro] Eugene O'Neill
Yahudi tarihi ve siyon önderlerinin protokolları
Yahya Kemal: hayatı ve eserleri Zahir Güvemli
Yakın şark: Elam ve Mezopotamya M. Şemseddin Günaltay
Yakın tarihin üç büyük adamı:Talat,enver,cemalpaşalar Ziya Şakir
Yakut dili sözlüğü Edouard Pekarski
Yanlışlıklar gecesi [Tiyatro] Oliver Goldsmith
Yapı ustası Solness [Tiyatro] Henrik Ibsen
Yarınki sulha bakışlar Leopold Boissier
Yaya kıtaatın harbde talim ve terbiyesine dair talimname
Yayım işlerinin tertibi ve idaresi
Yedi yıl harbi içinde ,timur’un Anadolu seferi ve Ankara savaşı Ömer Halis
Yemen tarihi Atıf Paşa
Yeni Alemi islam Lazrob Stuward
Yeni alim kemalı İsmail Hakkı
Yeni Alman mimarisi Albert Speer
Yeni Alman mimarisi=Neue deutsche Baukunst Albert Speer
Yeni Alman mimarisi=Neue deutsche Baukunst Albert Speer
Yeni Çay Türk yazısı Necib Asım
Yeni eserlerim [Makale] İzzet Efendi
Yeni ev kadınının yemek kitabı Hadiye Fahriye
Yeni harb: başımıza tekrar gelenler: Edirne harbi, muhaseresi, esaret A. Cemal
Yeni izci rehberi M. Sami
Yeni piyade talimnamesine ve tadilatına nazaran takım ve sınıf kumandanları ileri mesafe tahmincilerinin muharebedeki vazifei Ahmed Cemal
Yeni piyade talimnamesinin izahı Firayitag Von Lorin Hufn
Yeni piyade talimnamesinin izahı Von Loring Hoven
Yeni Tertib avamil Bahaddin Efendi
Yeni ve mükemmel tabirname-i Mehmet Süleyman
Yeni ve yakın çağlar tarihi Arif Müfit Mansel
Yenileşen İstanbul: 1939 başından 1947 sonuna kadar İstanbul neler yapıldı
Yer ve gök Abdülfeyyaz Tevfik
Yeryüzünde din
Yeşil heinrich [hikaye] G. Keller
Yıkılan müessese: son zamana ait bazı muşahadat ve malumat tarihi Süleyman Nazif
Yıldırım Hüseyin Hüsnü Emir
Yıldırım ve ona karşı tedabir Mehmet Şevki
Yıldırımın akibeti Sedat
Yıldızname Mehmet Süleyman
Yılında heyelanı
Yıllık 1943
Yıllık 1944 Türk Dil Kurumu
Yolcu rehberi
Yörük emine [Tiyatro] Münir Hayri Egeli
Yumarta hasılatı, yumurtlama kabiliyeti, yumurtanın muayene ve muhafazası ve hayati ehemiyeti Kadri Bilgemre
Yurdumuzda şorbon hastalığı(antraks)mücadelesi üzerinde sekiz yıldan beri yapılan tercübelere müstenit rapor Süreyya Tahsin Aygün
Yükselen hilal: dünkü, bugünkü ve yarınki Türkiye Ernest Jackh
Yükselmek için iş hareketleri Halil Güden