Eser adı Yazar
Çalışan kazanır: üç perdelik temil [Tiyatro] Zeliha Osman
Çalışma hayatını düzenleyen mevzuat hakkında rehber Sadri Aksoy
Çalışma mevzuatı Çalışma Bakanlığı
Çanakkale de bahriyelilerimiz Emil Vedel
Çanakkale de bahriyelilerimiz Vodol Emil
Çanakkale de bulunan İngiliz donanması kumandanı Veys Amiral John De Robak tarafından İngiltere bahriye nezaretine takdim kılınan 1 Temmuz sene 1910 tarihli raporun tercümesidir John De Robak
Çanakkale hakikatleri Sidni Musler
Çanakkale muharebesi Molman
Çanakkale raporu
Çanakkale seferi Von Şarlrov
Çanakkale seferi Demaz
Çanakkale tahliyesi Rozalin Wemis
Çeştani Bey hikayesi F. W. K. Müller
Çiçek bahçesi [Şiir] Şirazlı Şeyh Sa’di
Çiftçiyi topraklandırma kanunu: 15 Haziran 1945 tarih ve 6032 sayılı Resmi Gazeteden alınmaştır T.C. Yasalar
Çin ‘şimal komşuları W. Eberhard
Çin tarihi Wolfram Eberhard
Çobanoğlu zeki Ali Zeki Çobanoğlu 
Çocuk bahçesi Frederic Froebel
Çocuk bahçesi rehberi
Çocuk beslemek Refik Münir
Çocuk davamız: öğütlerim Kazım Karabekir
Çocuk davamız:öğütlerim Kazım Karabekir
Çocuk hastalıkları teşhis ve tedavi Hamid Osman
Çocuk hikayeleri
Çocuk himaye hakları ve müeseleri Hüseyin Sapmazlı
Çocuk ruhiyatı
Çocuk ve Eğitim John Dewey
Çocuklar evi Maria Montessurya
Çocuklara tarih bilgisi Emir Refik
Çocukluğun içtimai Ali Vahid
Çok şey tarıma bağlı