Eser adı Yazar
Üçüncü kolordunun ve ikinci şark ordusunun muharebatı Mahmud Muhtar Paşa
Üçüncü kudret [Roman] G. Gardonyi
Üçüncü Memmedin Eğri [Hoçova] seferi İ.Hakkı
Ülkümüz:kuvvetli bir Türkiyedir[Söylev] Kazım Karabekir 
Ülkümüz:kuvvetli bir Türkiyedir[Söylev] Kazım Karabekir 
Ümdet-ül hakayık Süleyman Paşa
Ümdet-ül hakayık Süleyman Paşa
Ümdet-ül hakayık Süleyman Paşa
Ümdet-ül hakayık Süleyman Paşa
Üniversite konferansları: 1935-1936