VİZYONUMUZ

Ulusal Kurtuluş Savaşımızın Muzaffer ve Kahraman komutanlarından, Doğu Cephesi Komutanı, büyük devlet adamı General Kâzım Karabekir’in adını ve anısını sonsuza kadar yaşatmak için; anma günleri, sempozyumlar ve sergiler düzenlemek, şahsi eşyalarından oluşan çağdaş bir müze oluşturmak, Kâzım Karabekir Paşa’nın Türk milletinin bağımsızlığı ve Türk vatanının bölünmez bütünlüğü ile Türk halkının demokrasisi ve hürriyeti uğrunda verdiği siyasi mücadelelerini, hayatını, ilke ve ideallerini konu alan, geçmişi ve günümüzü anlamak isteyenler için eşsiz başvuru kaynağı olan bütün eserlerini ve yazılarını, kitaplaştırarak okurlara sunmaktır.

Ayrıca, Türkiye Cumhuriyeti anayasasında belirlenmiş cumhuriyet ilkelerine yürekten bağlı, milli ve manevi değerlere sahip, yetenekli, çalışkan fakat maddi olanaklardan yoksun, korunmaya muhtaç çocuklara ve gençlere, öğrenimlerini devam ettirebilmeleri ve hayata hazırlanmalarına katkıda bulunabilmek için vakıf amacı doğrultusunda karşılıksız burs imkânları sağlamaktır.

 
MİSYONUMUZ

Kâzım Karabekir Paşa’nın yaşadığı dönem Türk tarihinin bilimsel metotlarla araştırılmasına katkı sağlayarak, Türkiye'de tarih bilincinin geliştirilmesini ve yaygınlaştırılmasına katkı sağlamak.

Kâzım Karabekir ile ilgili yapılacak bilimsel çalışmalara vereceği destek ile; ülkemiz insanlarının tarihe bakışlarına yeni bir içerik, zenginlik kazandırmayı ve ülkemiz insanlarının kendi tarihleriyle barışarak, tarihe ve tarihi şahsiyetlere, geniş toplum kesimlerinin katılımıyla hak ettikleri değerleri vermek.

Karşılıksız olarak verilecek Kâzım Karabekir Bursu ile öğrenimine devam edecek her gencimizin öncelikle öğrenimlerini tamamlamalarına imkân tanımak, hayatını kazandıktan sonra aynı idealler doğrultusunda gelecek nesillere katkıda bulunma bilincini kazandırmak.

 
 
Copyright © kazimkarabekirvakfi.org.tr designed by kadılar interactive