Vakfın Tarihçesi

KK_Müze_Left

Kâzım Karabekir Vakfı, Karabekir ailesi tarafından Kurtuluş Savaşımızın önde gelen komutanlarından ve büyük devlet adamı Kâzım Karabekir Paşa’nın adını, anısını ve ilkelerini sonsuza kadar yaşatmak, çağdaş ve gelişen bir Türkiye için; sosyal yaşamın en temel gereksinimlerinden olan eğitim ve kültür alanlarında faaliyet göstermek amacı ile 02.Aralık.2002 tarihinde kızları Hayat Karabekir Feyzioğlu ve Timsal Karabekir Yıldıran ile vefat eden kızı merhume Emel Karabekir Özerengin’in kızı olan torunu Gülden Gazioğlu tarafından kurulmuştur. Vakfın ilk kuruluş çalışmaları ve faaliyet alanların belirlenmesi Vakfın ilk müdürü merhum E.Alb Tahir Nejat Eralp tarafından yürütülmüştür. Kâzım Karabekir Paşa’nın Erenköy’de ailesi ile birlikte oturduğu tarihi Köşk’ün iki katı, vakfın kuruluş amaçlarına uygun olarak kurucuları tarafından Kâzım Karabekir Vakfı’na bağışlanmış ve Vakıf tarafından kuruluş amacına uygun olarak 2005 yılında Kâzım Karabekir Paşa adına özel bir müze kurulmuştur. Kuruluşundan itibaren eğitim ve kültürel alanlarında yoğun faaliyet göstermeye başlayan Vakıf, geçen süre içinde çok sayıda yardım severin bağış ve katkılarıyla maddi ihtiyacı olan yüzlerce yetenekli gence eğitimde fırsat eşitliği yaratmak amacıyla karşılıksız burslar vermiştir. Kâzım Karabekir Vakfı, kuruluş senedinde belirlediği amaçlarını paylaşan, ortak projeler gerçekleştirebileceği kişi ve kuruluşlardan gönüllü çalışma katkısı, bağış ve destek kabul etmektedir. Vakfa verilecek bağış ve destekler, veriliş hedeflerine en uygun şekilde, en verimli biçimde değerlendirilmektedir.